พวงหรีดผลบุญ

FLOWER TO THE SOULS

4,500 บาท
รายละเอียด

  • ขนาดพวงหรีด (เปิดออก) กว้าง 120 cm x ยาว 80 cm
  • ศิลปินผู้ออกแบบผลงาน พัชพล แตงรื่น (ALEX FACE)

เลือกหน่วยงานรับบริจาค

เลือกชุดหนังสือที่จะบริจาค

หนังสือกลุ่มชุดพัฒนาอาชีพและตนเอง สำหรับให้กำลังใจหนังสือกลุ่มชุดสุขภาพหนังสือชุดสำหรับเด็กและสื่อการเรียนการสอนหนังสือชุดสำหรับเด็กและแพรวสำนักพิมพ์หนังสือชุดธรรมะหนังสือชุดแพรวเพื่อนเด็กสำหรับเด็กเล็ก

ข้อความบนพวงหรีด


สถานที่จัดส่ง

ชื่อผู้สั่งซื้อ

ต้องการใบเสร็จรับเงิน

ประเภทของใบเสร็จ

นิติบุคคลบริษัทฯ / องค์กรที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ที่อยู่เดียวกับใบเสร็จอื่น ๆ