พวงหรีดผลบุญ

The last friendship

3,500 บาท
รายละเอียด

  • ขนาดพวงหรีด (เปิดออก) กว้าง 120 cm x ยาว 80 cm
  • ศิลปินผู้ออกแบบผลงาน กชวัช บูรณภิญโญ
สั่งซื้อสินค้า
ศิลปินผู้ออกแบบผลงาน
แรงบันดาลใจในการทำงาน

คุณกชวัช บูรณภิญโญ (กชวัช) เจ้าของภาพเขียนศิลปะลายไทยประยุกต์ ภายใต้ชื่อ ผลงาน THE LAST FRIENDSHIP ที่แสดงให้เห็นถึงอีกมุมมองหนึ่งในฐานะศิลปิน รุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพวงหรีดที่จะสามารถส่งต่อความรัก ความทรงจำ ที่มีต่อผู้วายชนม์ ให้ได้รับรู้จากรุ่นสู่รุ่น การออกแบบในผลงานชิ้นนี้ จึงเปิดกว้างให้เห็นถึงฟังค์ชั่นการทำงานของพวงหรีด ที่สามารถเขียนข้อความ ระลึกถึงผู้วายชนม์ พร้อมทั้งออกแบบลายเส้นให้มีความสอดคล้องด้วยลายไทย รูปคนเสียใจ และคนกอดปลอบใจอยู่รอบข้าง และแมวคลอเคลียอยู่รอบๆ เพื่อปลอบประโลมผู้ที่สูญเสีย แต่ภายใต้ความสูญเสียนั้น ก็ยังแฝงไปด้วยสัจธรรม ของการ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นวัฏจักรวนเวียน เช่นนี้เป็นธรรมดา ผ่านดอกไม้ในวรรณคดี ที่มีลายเส้น และสีสันชมพูเย็นตา เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมดา ในการดำเนินชีวิต

Related Product

หน่วยงานผู้รับบริจาค